Επισκευές Ανελκυστήρων

Τα έργα επισκευής ανελκυστήρων μπορεί να προκύψουν:

  • Κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης όταν ανιχνεύονται βλάβες ή καταστάσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε βλάβη.
  • Μετά από επικοινωνία πελατών της εταιρίας μας για αναφορά βλάβης.
  • Μετά από επικοινωνία νέων πελατών για συντήρηση ανελκυστήρα.

Σε περίπτωση που η βλάβη αναφέρεται από πελάτη της εταιρίας μας, η γραμματεία ενημερώνει τον αρμόδιο τεχνικό για την βλάβη. Εξυπηρετούμε 365 ημέρες τον χρόνο 24 ώρες το 24ωρο. Μπορεί να γίνει άμεση αντικατάσταση ανταλλακτικών που μπορεί να απαιτηθούν μετά από καταστροφή ή φθορά, έπειτα από την ενημέρωση, αποδοχή του κόστους και την έγκριση του πελάτη. Ο τεχνικός πάντα κατά την επίσκεψη του για την πραγματοποίηση ελέγχου του ανελκυστήρα, του προσδιορισμού της βλάβης και της αποκατάστασής της, συμπληρώνει ειδική φόρμα στο online πρόγραμμα της ηλεκτρονικής βάσης που διαθέτει η εταιρία μας.

Νέος Πελάτης

Σε περίπτωση που πρόκειται για νέο πελάτη πραγματοποιείται αρχικός έλεγχος του ανελκυστήρα σύμφωνα με τις διαδικασίες του πιστοποιημένου συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 που διαθέτει η εταιρία μας, και κατόπιν υποβάλλεται προσφορά για επισκευή.