Ανελκυστήρες Πλοίων

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες παράλληλα και στον χώρο της ναυτιλίας σε παντός τύπου ανελκυστήρες, ανυψωτικά μηχανήματα και κυλιόμενες κλίμακες που είναι εγκατεστημένοι σε πλοία κρουαζιερόπλοια, επιβατικά και φορτηγά.

Λόγω του ότι οι ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε πλοία καταπονούνται καθημερινά από τους έντονους κραδασμούς και το οξειδωτικό περιβάλλον της θάλασσας χρειάζονται εξειδικευμένες υπηρεσίες συντήρησης και επίβλεψης.

Η εταιρία μας λόγω της άρτιας τεχνογνωσίας του τεχνικού προσωπικού που διαθέτει παρέχει υψηλές υπηρεσίες σε ότι αφορά στους ανελκυστήρες πλοίων:

  • Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων πλοίων.
  • Συντήρηση και επισκευή κυλιόμενων κλιμάκων.
  • Παράδοση λεπτομερούς έκθεσης μετά το πέρας των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν είτε πρόκειται για συντήρηση είτε για επισκευή σε κάθε ανελκυστήρα ξεχωριστά (εάν πρόκειται για πλοίο που έχει πολλούς ανελκυστήρες).
  • Έκδοση σχετικών πιστοποιητικών μετά από δοκιμές και επιθεωρήσεις ασφαλείας.
  • Αποκατάσταση βλαβών (σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης) σε οποιοδήποτε λιμάνι εντός και εκτός Ελλάδας, κατόπιν συνεννόησης με την ναυτιλιακή εταιρία.
  • Δυνατότητα προμήθειας ανταλλακτικών όλων των εταιρειών.

Η εταιρία μας λόγω του ότι διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001: 2015 BUREAUVERITAS:

  • Για τον σχεδιασμό, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων.
  • Για την συντήρηση και επισκευή κυλιόμενων κλιμάκων.

συμμορφώνεται σε κάθε φάση των εργασιών με αυστηρές διαδικασίες και έντυπα.

Επιθεώρηση ανελκυστήρων/ασανσέρ πλοίων

Μετά από το πέρας των δοκιμών και ελέγχων όλων των συστημάτων ασφαλείας των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι σε πλοία, η εταιρία μας εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.