Συντηρήσεις Ανελκυστήρων

Η συντήρηση και η τεχνική υποστήριξη του κάθε τύπου ανελκυστήρα είναι υποχρεωτική από τον νόμο, καθώς πρόκειται για ένα μηχάνημα κάθετης μετακίνησης με το οποίο μετακινούνται ανθρώπινες ζωές.

Από το 2016 συνεργαζόμαστε με την εταιρεία DATA SOLUTION και διαθέτουμε ηλεκτρονική βάση δεδομένων πλήρους ιστορικού για κάθε ανελκυστήρα και γίνεται σε real time η καταγραφή της συντήρησης, των βλαβών ή των επισκευών που πραγματοποιούνται, αποδεικνύοντας την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Η εταιρεία μας, με τους εξειδικευμένους αδειούχους τεχνικούς που διαθέτει, έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια του κοινού που χρησιμοποιεί ανελκυστήρα για την κάθετη μετακίνηση του, συντηρεί και ελέγχει σε μηνιαία βάση τους ανελκυστήρες που έχει αναλάβει, ακολουθώντας τα παρακάτω

Μηνιαία Συντήρηση

 • 1 φορά μηνιαίως ή δύο φορές εάν πρόκειται για ανελκυστήρες σε κτίρια με υψηλή επισκεψιμότητα.
 • Η συντήρηση των ανελκυστήρων πραγματοποιήτε μία φορά μηνιαίως ή δύο φορές εάν πρόκειται για ανελκυστήρες σε κτίρια με υψηλή επισκεψιμότητα.
  • Μηνιαία βάση
  • Διμηνιαία βάση.
  • Εξαμηνιαία βάση.
  • Ετήσια βάση.
 • Το συμπληρωμένο Checklist υπογράφεται από τον αρμόδιο τεχνικό και παραδίδεται για αρχειοθέτηση.
 • Online καταγραφή συντήρησης και ελέγχων από τους ίδιους τους τεχνικούς μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής.
  Δυνατότητα συντήρησης κατόπιν ραντεβού εάν το επιθυμεί κάποιος πελάτης.

Άμεση τηλεφωνική εξυπηρέτηση.

 • Εξυπηρετούμε 365 ημέρες τον χρόνο 24 ώρες το 24ωρο.

Γρήγορη αποκατάσταση βλαβών.

 • Άμεση αποκατάσταση βλαβών 365 ημέρες τον χρόνο.
 • Online καταγραφή βλάβης από τους ίδιους τους τεχνικούς μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής.
 • Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.
 • Αντικατάσταση ανταλλακτικών που μπορεί να απαιτηθούν μετά από καταστροφή ή φθορά, έπειτα από την ενημέρωση, αποδοχή του κόστους και την έγκριση του πελάτη.

Ασφάλιση

 • Ασφάλιση των ανελκυστήρων έναντι αστικής ευθύνης στην ασφαλιστική εταιρεία ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

Καθαρισμός.

 • Καθαρισμός πυθμένα φρεατίου, μηχανοστασίου και τροχαλιοστασίου σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Με την τακτική και μηνιαία συντήρηση του ανελκυστήρα σίγουρα αποφεύγεται ο κίνδυνος για την ασφάλεια των ανθρώπινων ζωών , αλλά μειώνεται το ποσοστό των φθορών και των βλαβών του ανελκυστήρα, με άμεση συνέπεια την αύξηση του χρόνου ζωής του.