Η Εταιρεία

Η εταιρεία μας ‘ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΑΛ. ΜΑΡΙΝΟΣ’ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ έχει ως κύριο αντικείμενο της τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, την συντήρηση και την επισκευή παντός τύπου ανελκυστήρων τόσο στην στεριά όσο και στα πλοία. Επίσης αναλαμβάνουμε την συντήρηση και επισκευή κυλιόμενων κλιμάκων.

Το έτος 1999 ιδρύει ο Μπελεχρής Μαρίνος την δική του εταιρεία, παίρνοντας τα ηνία από τον πατέρα του Μπελεχρή Αλέξανδρο έχοντας ως εφόδια την μεγάλη πείρα του στον χώρο των ανελκυστήρων και στον χώρο της κατασκευής εξαρτημάτων ανελκυστήρων.

Πολιτική

Η εταιρεία μας παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σχεδιασμού, εγκατάστασης, επισκευής, ανακαινίσεως και συντήρησης παντός τύπου ανελκυστήρα όπως ανελκυστήρες ατόμων, ανελκυστήρες φορτίων, αναβατόρια φορτίων, αναβατόρια φορτίων και ατόμων και συστήματα ανύψωσης ΑΜΕΑ.

H εταιρεία μας δραστηριοποιείται παράλληλα και στον χώρο παντός τύπου ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων και κυλιόμενων κλιμάκων που είναι εγκατεστημένοι σε πλοία κρουαζιερόπλοια, επιβατικά και φορτηγά.

Από το έτος 2016 η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001: 2015 BUREAUVERITAS:

  • ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ.
  • ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ.

Από το 2016 συνεργαζόμαστε με την εταιρεία DATA SOLUTION και διαθέτουμε ηλεκτρονική βάση δεδομένων πλήρους ιστορικού για κάθε ανελκυστήρα και γίνεται σε real time η καταγραφή της συντήρησης, των βλαβών ή των επισκευών που πραγματοποιούνται, αποδεικνύοντας την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Από το 2018 εφαρμόζουμε σύστημα GDPR για τον τρόπο προστασίας προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται η εταιρία μας. Η εταιρία μας δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με τον κανονισμό EU 2016/679, την σχετική εθνική νομοθεσία και τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η πολιτική της εταιρείας μας είναι η δημιουργία σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με τους πελάτες μας (είτε επαγγελματίες είτε ιδιώτες) που στηρίζονται στον σεβασμό, στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και στην κατανόηση των αναγκών τους με βάση τις εκάστοτε συνθήκες. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν κάνουμε εκπτώσεις στις υπηρεσίες που παρέχουμε και δεν αναλαμβάνουμε ευκαιριακές εγκαταστάσεις ή συντηρήσεις ανελκυστήρων με μοναδικό κριτήριο το οικονομικό κόστος. Το χαμηλό κόστος συνήθως εμπεριέχει κινδύνους ασφάλειας. Η πολύχρονη συνεργασία μας με τους πελάτες μας αποδεικνύει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε στον χώρο των ανελκυστήρων.