Εγκαταστάσεις Ανελκυστήρων

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση οποιοδήποτε τύπου ανελκυστήρα ή ανυψωτικού μηχανήματος βασιζόμενη στην άρτια τεχνογνωσία και πολυετή πείρα του τεχνικού προσωπικού που διαθέτει.

Ξεκινάμε πάντα με γνώμονα την εκάστοτε νομοθεσία, τις επιθυμίες του κάθε πελάτη (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες του), τις προδιαγραφές του κτιρίου εξασφαλίζοντας παράλληλα την μέγιστη ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία κάθε νέου ανελκυστήρα.

Η εταιρία μας συμμορφώνεται με πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ανελκυστήρων, συμμορφώνεται σε κάθε φάση της εγκατάστασης με αυστηρές διαδικασίες και έντυπα. Σε όλη την διάρκεια της εγκατάστασης διατηρείται τεχνικός φάκελος για κάθε νέο έργο εγκατάστασης.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε νέου έργου παραδίδεται από την εταιρία μας ο τεχνικός φάκελος και πραγματοποιείται έλεγχος από κατάλληλα εξωτερικούς εγκεκριμένους φορείς για την εξακρίβωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων ασφαλείας και καλής λειτουργίας. Μετά την διενέργεια του ελέγχου και σε περίπτωση ικανοποίησης των κριτηρίων ελέγχου ο φορέας εκδίδει Πιστοποιητικό Ελέγχου Καλής Λειτουργίας για τον ανελκυστήρα. Το πιστοποιητικό μαζί με άλλα έγγραφα κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία για την παροχή άδειας λειτουργίας του.